İndeks İçerik İletişim Danışmanlık

İndeks İçerik İletişim Danışmanlık

Organizasyon Büyüklüğü
KOBİ
Halka Açıklık
Halka Açık Değil
GRI Community Üyeliği
X
UNGC Üyeliği
X
Sektör
Medya
Çalışan Sayısı
500'den az
Ciro
1 Milyon Euro'dan az
İşlem Gördüğü Borsa