Z kuşağı iş dünyasını sürdürülebilirliğe ikna edebilir mi?

LinkedIn’in “2018 Yılı İşyeri Kültürü Trendleri” raporu yayınlandı.
Z kuşağı iş dünyasını sürdürülebilirliğe ikna edebilir mi?

Kirlenen hava ve su, azalan biyolojik çeşitlilik, şehirlerdeki yeşil alanların kaybı, z kuşağı için en öncelikli sorunlar arasında.

“Değişim jenerasyonu”, ya da “z kuşağı” olarak isimlendirilen genç profesyoneller iş dünyasını devralıyor. Bu grup, daha büyük bir faydaya hizmet eden, etik şirketlerde çalışmak istiyor. LinkedIn’in “2018 Yılı İşyeri Kültürü Trendleri” raporuna göre z kuşağı profesyonellerinin %90’ı daha az bir ücret karşılığında değerlerine saygı duyduğu bir şirkette çalışmayı kabul edebilir. Katılımcıların %89’u işyerlerinde doğrudan katılım sağlayabilecekleri bir çevresel projenin parçası olmak istiyor.

Bugün iş dünyasının %30’unu oluşturan, en parlak yetenekleri bünyesinde barındıran bu grup iş dünyası için sürdürülebilirliğin gerçek bir iş önceliği olmasını sağlayabilir. Yetenek kazanma yarışı, kurumları daha sürdürülebilir olmaya itebilir. İş dünyasının liderliğinde yaşanacak bir demografik dönüşüm, dünyamızın aradığı şefkatli yaklaşımı beraberinde getirebilir.

Daha fazla haber için tıklayınız.

Kaynak: LinkedIn

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.