UNDP ve IRENA Yenilenebilir Enerji Atılımlarını Desteklemeye Hazırlanıyor

IRENA, küresel karbon emisyonlarının %45 azaltılması ve sıcaklıkların sanayi önceli seviyelerin 1,5 derece altına inmesi için yenilenebilir enerji yayılımının 2030 yılına kadar 6 katına çıkması gerektiğinin altını çiziyor.
UNDP ve IRENA Yenilenebilir Enerji Atılımlarını Desteklemeye Hazırlanıyor

UNDP ve IRENA, İklim Zirvesi’nde yaptıkları açıklamada, ülkelerin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir ekonomiye geçişte atılım yapabileceğini belirtti. Açıklamada, bu atılımların emisyonları büyük ölçüde azaltacağı ve dünyanın Paris Anlaşması iklim hedeflerine ulaşma ve küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefi doğrultusunda yola devam etmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Yenilenebilir Enerji ile Sürdürülebilir Kalkınma

Zirvede konuşan UNDP Başkanı Achim Steiner, yenilenebilir kaynaklara geçmenin istihdama olumlu yansıyacağını ve geniş kapsamlı kalkınma etkileri yaratacağını belirtti. Bu nedenle enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanımının ülkelerin iklim vaatlerinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğinin üzerinde durdu. IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera ise düşük karbonlu enerjisiz bir sürdürülebilir gelişmenin düşünülemeyeceğini vurguladı. La Camera yaptığı açıklamada,  kapsayıcı ve başarılı ekonomilerin oluşturulmasının düşük karbonlu enerjiye geçişin hızlandırılması ile mümkün olabileceğini belirtti.

İklim Sözü

UNDP, Eylül ayında “İklim Sözü” adında yeni bir girişim başlattı. Bu girişim mümkün olan en fazla sayıda ülkeyi desteklemeye davet etmiş ve 2020 yılına kadar Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (NDC) olarak bilinen gelişmiş iklim taahhütlerini gözden geçirip sunmuştu. UNDP, iklim eylem portföyünde yer alan ülkelerden 100’ünü ulusal iklim vaadi alanlarının güçlendirilmesini hızlandırmaları için destekleyecek. Bu çalışmanın çok önemli bir parçasını oluşturan enerji konusunda IRENA ile işbirliği içinde hareket edilecek. IRENA, yenilenebilir nitelikli kaynaklara geçişlerini hızlandırmak için gerekli bilgi ve desteği sağlayacak.

IRENA’nın hazırladığı ve İklim Zirvesi’nde lanse ettiği “2020 Yılında Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar: Güç Sektöründe ve Ötesinde Yenilenebilir Enerji Geliştirme” raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

#ItsPossible

UNDP ve IRENA Eylül ayında #ItsPossible adlı küresel bir kampanya başlattı. Kampanya dahilinde, dünyanın dört bir yanındaki politika belirleyiciler ve yatırımcılar, düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçiş konusunda çaba harcamaya davet ediliyor.

Kaynak: UNDP

Daha fazla haber için haberler sayfamızı ziyaret edin.

UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

IRENA: Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.