Yapı Kredi Türkiye’nin İlk Yeşil Tahvil İhracatını Gerçekleştirdi

Yapı Kredi, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanılacak beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi.
Yapı Kredi Türkiye’nin İlk Yeşil Tahvil İhracatını Gerçekleştirdi

Sürdürülebilir ürün portföyünü genişletmeye devam eden Yapı Kredi, ihraç ettiği yeşil tahvil sayesinde elde ettiği gelirle yenilenebilir enerji projelerine kaynak sağlayacak. BM Sorumlu Bankacılık Prensipleri kurucu imzacılarından Yapı Kredi, sosyal ve ekonomik refahı destekleyen çalışmalarına devam ediyor.

Düşük Karbon Ekonomisine Geçişe Destek

Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, banka olarak sürdürülebilirlik yolculuğunda küresel sorunlara çözüm bulmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber almaya devam ettiklerini vurguladı.  Erün, Yapı Kredi’nin yeşil tahvil ihracı ile Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişini desteklerken aynı zamanda Birleşmiş Milletler Erişilebilir ve Temiz Enerji Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na da katkı sağladığına dikkat çekti.

Erün, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “İklim değişikliği ile mücadelede bize düşen sorumluluğun bilinciyle, operasyonel ve kredilendirme faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerimizi takip ediyor, gerekli gördüğümüz noktalarda politikalarımızı güncelliyoruz. 2017 yılında imzaladığımız Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin her yıl güncellemesine de yine aynı amaçla katkı sağlıyoruz. Öte yandan sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla Financial Times Stock Exchange Group’un (FTSE), şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını değerlendiren FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi gibi pek çok saygın sürdürülebilirlik endeksinde de öncü bankalar arasında yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edecek, toplumumuzun, paydaşlarımızın ihtiyaçlarına doğru yanıt veren, sınırları kaldıran hizmetler sunmayı sürdüreceğiz.”

Yeşil Tahvil

Yeşil Tahvil, tahvil gelirlerinin çevreye ve iklime pozitif yönde etki eden projelerin finansmanında kullanılmak üzere uluslararası tahvil piyasalarına ihraç edilmesidir. Yeşil tahviller, yenilebilir enerji, enerji verimliliği, su yönetimi, atık yönetimi, yeşil bina ve temiz ulaşım gibi iklim değişikliğine çözüm üreten projelerin finansmanında kullanılıyor.

Sorumlu Bankacılık İlkeleri

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen “Sorumlu Bankacılık İlkeleri” sürdürülebilir bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturuyor. İlkeler, dünya çapında küresel finans sektörünün üçte ikisini oluşturan bankacılığın sürdürülebilir gelecek inşasındaki rol ve sorumluluklarını belirliyor. Sorumlu Bankacılık İlkeleri aynı zamanda, bankacılık sektörünün toplumun hedeflerine ulaşmasına sağlayacağı katkıları üst düzeye çıkarıyor.

İlke 1: Uyum

İş stratejilerinin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Paris İklim Anlaşması ve ilgili ulusal ve bölgesel çerçevelerde ifade edildiği gibi, bireylerin ihtiyaçlarına ve toplumun hedeflerine uygun olacak ve katkıda bulunacak şekilde uyumlu hale getirilmesi

İlke 2: Etki ve Hedef Belirleme

Faaliyetlerden, ürünlerden ve hizmetlerden kaynaklanan insanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması, olumlu etkilerin sürekli artırılması. Bu amaçla, yüksek etki yaratacak hedeflerin belirlenip yayınlanması

İlke 3: Müşteriler

Sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek, mevcut ve gelecek nesiller için ortak refah yaratan ekonomik faaliyetler sağlamak üzere müşterilere karşı sorumluluk bilinciyle çalışılması

İlke 4: Paydaşlar

Toplumsal hedeflere ulaşmak için proaktif ve sorumlu bir şekilde ilgili paydaşlarla müzakere halinde olunması

İlke 5: Yönetişim ve Kültür

Etkin yönetişim ve sorumlu bir bankacılık kültürü ile bu ilkelere bağlılık gösterilmesi

İlke 6: Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Sorumlu Bankacılık İlkelerinin uygulanma düzeyinin periyodik olarak gözden geçirilmesi; olumlu ve olumsuz etkiler, toplumun hedeflerine sağlanan katkılar hakkında şeffaf ve hesap verebilir olunması

 

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri ile ilgili daha fazla bilgiye buradan  ulaşabilirsiniz.

Daha fazla sürdürülebilirlik haberi için haberler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Yapı Kredi  

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.