WBCSD Reporting Matters 2019 Raporu Yayınlandı

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 2019 yılı Reporting Matters araştırmasını yayımlandı.
WBCSD Reporting Matters 2019 Raporu Yayınlandı

Sürdürülebilir kalkınma alanında dünya genelinde faaliyet gösteren STK’lardan biri olan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) tarafından yayımlanan araştırma raporunda, sürdürülebilirlik raporlaması uygulamasının temel dinamikleri ve bu alandaki genel trendler kapsamlı bir biçimde ele alınıyor. Raporda, 2019 yılında gerçekleştirilen sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarına yönelik elde edilen temel bulgular 6 maddede sıralanıyor:

1- Sürdürülebilirlik Raporlaması Gelişiyor

Üye şirketlerin %88’i 2015 yılı ile kıyaslandığında toplam skorlarını artırırken, %38’i eş zamanlı olarak “önceliklendirme” kategorisindeki skorlarını da yükseltti.

2- Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Raporlanması

Sürdürülebilirlik Raporlarının %95’i Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini onaylıyor, %86’sı ise belirli hedeflere öncelik veriyor ve bu hedeflere sağladığı katkıyı ortaya koyuyor.

3- GRI Standartları

Raporların %87’si GRI Standartlarını referans alıyor. Bu raporlardan %77’si “Temel” ya da “Kapsamlı” uyumluluk seçeneklerine göre hazırlanmış.

4- Entegre Raporlama

Raporların %39’u finansal ve finansal olmayan bilgileri birleştirirken, %20’si entegre rapor olarak ilan edilmiş.

5- Yönetişim Güçleniyor

Bloomberg Terminal üzerinden örneklem olarak ele alınan 123 şirketin %37’sinde sürdürülebilirlik performansının yöneticilerin ücretlendirmesinde etkili olduğu görülüyor.

6- Gelecek Dijitalleşiyor

Raporların %23’ü okuyucuya dijital deneyim sunuyor. Çevrimdışı raporlama yapan şirketlerin ise %64’ü önemli ölçüde çevrimiçi içerik üretiyor.

*Raporda yer alan bulgular 2019 yılında incelenen WBCSD üyesi 159 şirketi kapsıyor.

Daha fazla haber için tıklayınız.

Kaynak: WBCSD

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.