WBCSD, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Öğrenme Platformu Kuruldu

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), işletmeleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda farkındalığı artırma konusunda desteklemek için yeni bir çevrimiçi öğrenme platformu başlattı.
WBCSD, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Öğrenme Platformu Kuruldu

WBCSD tarafından hazırlanan “İşletmeler için SKA Esasları” platformu, organizasyonların SKA’lar konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve çalışanlarını SKA’lara katkı sağlama konusunda güçlendirmek amacıyla kuruldu. Kullanıcılar, platform üzerinde yaklaşık 15 dakikalık bir süre geçirerek SKA’lar ve SKA’ların işletmelerle bağlantıları hakkında hızlandırılmış bir kurs alabilecekler. Kullanıcıların SKA’lara yönelik kısa ve kapsamlı bir genel bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olan platform şu başlıkları içeriyor:

  • SKA’lar nelerdir?
  • SKA’ların önemi
  • SKA’ların gerçekleştirilmesinde işletmelerin rolü
  • SKA’ların işletmeler için temsil ettiği fırsatlar
  • Bireysel ve kurumsal düzeyde SKA’lara nasıl daha fazla katkı sağlanabilir?

Özel sektör, SKA’ların temsil ettiği dönüştürücü gündemin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Accenture ve BM Global Compact tarafından gerçekleştirilen ve 11.000’den fazla CEO’nun dahil edildiği araştırmanın sonucuna göre, CEO’ların %71’i şirketlerinin SKA’lara katkıda bulunmasında kritik bir rolü olduğunu düşünüyor. Öte yandan, CEO’ların yalnızca %21’i şirketlerinin şu anda bu rolü yerine getirdiğine inanıyor. WBCSD, SKA’lara yönelik beklenti düzeyi ile gerçekleşme düzeyi arasındaki mesafenin kapatılmasını, şirketlerin SKA üzerindeki etki potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

SKA’ları iş dünyası tarafından daha eyleme geçirilebilir hale getirmenin etkili yöntemlerinden biri çalışanların bireysel düzeyde farkındalığının artırılması olarak görülüyor. WBCSD üyeleri ve ortakları arasında yürütülen 2018 yılı araştırmasında, şirketlerin %48’inde çalışan bilinç düzeyinin SKA’ların kurumsal stratejiye entegrasyonunun önünde bir engel olduğu ortaya koyuldu. İşletmeler için SKA Esasları Platformu buradan yola çıkarak bu engelin üstesinden gelmede şirketleri desteklemek için oluşturuldu. Platform, SKA’ların ne olduğu, neden önemli olduğu, bu amaçlara ulaşmada bireylerin ve şirketlerin oynayabileceği rolleri kullanıcılara yoğunlaştırılmış bir biçimde sunuyor.

WBCSD’nin SKA’larla ilgili çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edebileceğiniz kaynaklar:

CEO Guide to the SDGs

CEO Kılavuzu, işletme liderlerinin bu gündemi organizasyonlarına entegre etmek için atabilecekleri net eylemleri ve SKA gündeminin özel sektör üzerindeki etkilerini tanımlıyor.

SDG Sector Roadmap Guidelines

Kılavuz, sektörlerin spesifik olarak SKA’lara nasıl katkıda bulunabileceğine ilişkin ortak bir vizyon keşfetmesi, açıklaması ve gerçekleştirmesi için adım adım yönergeler sunuyor.

SDG Business Hub

Bu çevrimiçi portal, işletmelere dinamik SKA gündemini verimli biçimde takip edebilmeleri amacıyla en son bilgileri, önemli gelişmeleri, faydalı araçları ve ortaya çıkan en iyi uygulamaları sunuyor.

The Good Life Goals

Platform, dünyadaki herkesin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek için yapabileceği kişisel eylemleri içeriyor.

Daha fazla haber için linki tıklayınız.

Kaynak: WBCSD

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.