UNGC, Yolsuzlukla Mücadele İçin Dört Yıllık Küresel Girişim Başlattı

UNGC , yolsuzlukla mücadele konusunda kolektif eylemleri ve kamu-özel sektör işbirliğini desteklemek için dört yıllık bir küresel projenin başlatıldığını duyurdu.
UNGC, Yolsuzlukla Mücadele İçin Dört Yıllık Küresel Girişim Başlattı

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerinden biri olan UNGC “10 İlke” doğrultusunda oluşturduğu küresel projelere bir yenisini daha ekledi. UN Global Compact tarafından geliştirilen proje, dünyanın en büyük sorunlarından biri olmaya devam eden yolsuzlukla mücadele eylemini güçlendirmeyi amaçlıyor. Küresel İlkeler Sözleşmesi Yerel Ağlarında Yolsuzlukla Mücadele Kolektif Eylemini Ölçeklendirme Projesi üç aşamalı bir yaklaşım benimsiyor.

Proje Aşamaları

İlk adım olarak Yolsuzlukla Mücadele Kolektif Eylem Taktik Kitabı geliştirilecek. İkinci aşamada ise yerel ağların yolsuzluk sorunlarını belirlemede ve ele almada kolektif eylem metodolojisini kullanmaları için kitabın küresel ölçekte lansmanı gerçekleştirilecek. Son aşamada ise seçilen yerel ağlar, kolektif eylem girişimlerinde desteklenecek. Bu yaklaşım kapsamında, politika diyalogu ve hükümetlerle ve ticari olmayan paydaşlarla işbirliği kurularak yolsuzlukla mücadelede kamu-özel sektör işbirliğini kolaylaştırmanın kapsayıcı bir hedefi olacak.

UNGC Yolsuzlukla Mücadele İlkesi

UNGC, insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluk konuları kapsayan 10 ilke çerçevesinde şirketlere, strateji ve operasyonlarını evrensel prensiplere uyumlu hale getirmeye ve toplumsal hedeflere ulaşılmasına yönelik aksiyon almaları için çağrıda bulunuyor.

10. ilke şu ifade ile düzenliyor: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı. 10. ilke, UNGC katılımcılarının yalnızca rüşvet, zorbalık ve diğer yolsuzluk biçimlerinden kaçınmakla kalmayıp aynı zamanda, yolsuzluğa karşı politikalar ve somut programlar geliştirmesini de gerektiriyor. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, 10. ilkenin temelini oluşturan yasal dayanak olma niteliği taşıyor.

UN Global Compact 10 İlkesi

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

 

UNGC’nin yolsuzlukla mücadele ilkesi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla sürdürülebilirlik haberi için buraya tıklayınız.

Kaynak: UNGC

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.