UN Global Compact İnsan Hakları Raporu’nu Yayınladı

UN Global Compact iş dünyasının insan hakları uygulamalarını geliştirmesine destek olmak için yeni bir rapor yayınladı. Rapor, sosyal sürdürülebilirliği kurumsal stratejilere dahil etme konusunda organizasyonlara pratik çözümler sunuyor.
UN Global Compact İnsan Hakları Raporu’nu Yayınladı

UN Global Compact, 25-27 Kasım’da Cenevre’de gerçekleşecek 2019 BM İşletme ve İnsan Hakları Forumu’nda lanse edilecek “İşletme ve İnsan Haklarının Geleceğini Yönlendirmek: İyi Uygulama Örnekleri” raporunu yayınlandı. Rapor, şirketlere insan haklarını kurumsal stratejilerine nasıl dahil edebileceklerini ve büyüyen küresel zorluklar karşısında insan merkezli çözümleri nasıl ilerletebilecekleri konusunda bir kılavuz olma niteliği taşıyor.

Rapor, işletmelerin insan haklarını iş uygulamalarının temeline koyarak sosyal sürdürülebilirlik trendlerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. İş dünyasının geleceği, iklim adaleti, etkili çözüm ve şikâyet mekanizmaları, göçmen hakları, cinsiyet eşitliği, durum tespiti ve çalışma yoksulluğu ile mücadele gibi temel insan hakları konuları raporda ele alınan konular arasında.

UNGC CEO’su Lise Kingo’nun panele konuşmacı olarak katılması öngörülüyor. Panel öncesinde Lise Kingo rapor hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamasında Kingo, şirketlerin insan haklarına saygı göstererek paydaşlarına güvenilir bir marka olduklarının ve sürdürülebilirliği ciddiye aldıklarının mesajını verdiğini belirtti.

BM İşletme ve İnsan Hakları Forumu

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2011’de kurulan İşletme ve İnsan Hakları Forumu, hükümetlerden, iş dünyasından ve sivil toplumdan 2.000’den fazla katılımcıya ev sahipliği ediyor. Forum dünyanın en büyük yıllık işletme ve insan hakları toplantısıdır. Forum, İş ve İnsan Hakları Kılavuz İlkelerinin uygulanmasındaki zorluklarını tartışmak ve diyalog ve işbirliğini ilerletmeyi hedefliyor.

UN Global Compact Hakkında

UNGC 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifidir. UNGC’nin On İlke’si, kurumlara insan hakları, emek, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında kurumlara yol gösteriyor. 2000 yılında başlatılan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş dünyasına sorumlu kurumsal uygulamalar doğrultusunda hedeflerini ve değerlerini geliştirmede rehberlik ediyor ve bu doğrultuda organizasyonları destekliyor.

Rapora buradan erişebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için www.unglobalcompact.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla haber için linki tıklayınız.

Kaynak: UNGC

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.