Tüpraş Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Tüpraş, 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu ile faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini, yönetsel yaklaşımlarını, inovasyon ve dijitalleşme merkezli çalışmalarını paylaştı.
Tüpraş Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş,  Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Tüpraş ürettiği ekonomik katma değerin yanında sürdürülebilirlik yönetimi alanında öncü uygulamalar hayata geçiriyor. Tüpraş, 2008 yılında Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirdiği Global Reporting Initiative (GRI) standartlarına uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması uygulamasıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik alanında örnek bir çalışmaya imza atmıştı. Şirket, bu çalışmalarının güncel uygulaması olan Tüpraş Sürdürülebilirlik Raporu 2017-2018’i geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Tüpraş  Sürdürülebilirlik Raporu 2017-2018

Rapor, Tüpraş’ın 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürdürülebilirlik boyutlarıyla ilgili bütüncül bilgi sunuyor. Rapor aynı zamanda, ilk raporlamanın gerçekleştirildiği 2008 yılından bugüne hayata geçirilen çalışmaların sonuçlarını da yansıtıyor.

“Yenilikçi bir bakışla daha kapsayıcı, daha verimli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.” 

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu sürdürülebilirlik alanında kat edilen mesafeyi ve sürdürülebilirliğin geleceğini değerlendirdi. Yelmenoğlu açıklamasında öncelikle, nüfus artışı, iklim değişikliği ve teknolojinin hızla gelişip yaygınlaşması gibi gelişmeler sonucunda iş ve bireysel hayatta yaşanan büyük değişime dikkat çekti: “Kaydedilen gelişmelerin ülkelere eşit getiriler sunduğunu iddia etmekten maalesef henüz uzağız. Bu durum karşısında yenilikçi bir bakışla daha kapsayıcı, daha verimli ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek nesillerin yaşam standardını geliştirme hedefi ancak ilgili tüm paydaşların böyle bir model etrafında bir araya gelmesiyle gerçekleştirilebilir” dedi.

Tüpraş’ın, tüm bu gelişmeler karşısında vizyoner yaklaşımıyla tutumunu çok önceden geliştirdiğini ifade eden Yelmenoğlu “Sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ana unsurlarından biri olarak belirledik. Yatırım kararlarımızdan çalışma yöntemlerimize, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk raporlama çalışmamızın ardından sürdürülebilirlik yönetimi programımız kapsamında sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı artırarak 10 sene zarfında belirgin bir gelişim gösterdik” dedi.

Tüpraş, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin oluşturulduğu 2014 yılından beri endekste yer alıyor. Tüpraş bu yıl da sürdürülebilirlik performansıyla, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında en iyi performans gösteren şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazandı.

Tüpraş 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu’na buradan erişebilirsiniz.

Daha fazla sürdürülebilirlik raporu haberi için buraya tıklayınız.

Kaynak: Tüpraş

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.