Toplumsal Cinsiyet Uçurumunun Kapanması İçin 136 Yıl Gerekli

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu, bugünkü tedbirlerin hızıyla cinsiyet eşitsizliğinin 136 yılda kapanabileceğini gösteriyor.
Toplumsal Cinsiyet Uçurumunun Kapanması İçin 136 Yıl Gerekli

Günümüzde en fazla üzerinde tartışılan konulardan biri iklim değişikliğiyse diğeri de toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Gerçekleştirilen bütün çalışmalara rağmen yapılan araştırmalar bu konuda belirgin bir mesafe kat edilmediğini gösteriyor. Dünya Ekonomik Formu (WEF) son birkaç yıldır gerçekleştirdiği Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi araştırmasıyla cinsiyete dayalı farklılıkların boyutunu araştırıyor. WEF, COVİD-19 etkilerinin de değerlendirildiği 2021 yılı Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi araştırma raporunu yayınladı.

Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu 2021’e göre, eğer alınan tedbirler yaygınlaştırılıp hızlandırılmazsa birkaç kadın nesli daha cinsiyet eşitliğine kendi yaşam süresinde ulaşamayacak. COVID-19 salgınının etkisi hissedilmeye devam ederken, bugünkü şartlarla küresel cinsiyet uçurumunun kapatılması için gereken süre 99,5 yıldan 135,6 yıla uzadı.

Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi, cinsiyete dayalı farklılıkların gelişimini dört temel boyuta (Ekonomik Katılım ve Fırsat Eşitliği, Eğitimsel Başarı, Sağlık ve Hayatta Kalma ve Siyasi Güçlendirme) bağlı olarak karşılaştırıyor ve bu boşlukları zaman içinde kapatmaya yönelik ilerlemeyi izliyor.

Kadınlar, Pandeminin Olumsuz Etkilerinden Erkeklere Kıyasla Daha Fazla Etkilendi

Bu yıl, Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi, 156 ülkenin verilerini değerlendirerek ülkeler arası karşılaştırma olanağı sunmakta ve cinsiyet farklılıklarını kapatmak için gereken en etkili politikaları önceliklendirmektedir. Bu yıl on beşincisi yayınlanan Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu 2021, COVID-19’un resmi olarak pandemi ilan edilmesinden bir yıl sonra yayınlandı. İlk bulgular, pandeminin ve ilgili ekonomik krizin kadınları erkeklerden daha şiddetli etkilediğini ve zaten kapatılmış olan boşlukları kısmen yeniden açtığını gösteriyor.

Küresel Eğilimler ve Sonuçlar

  • Mevcut yörüngesinde, dünya çapındaki cinsiyet açığını kapatmak artık 135,6 yıl alacak.
  • Siyaset arenasında toplumsal cinsiyet uçurumu 2020’den bu yana 2,4 puan daha da genişlemiş ve bugüne kadar sadece %22 oranında kapanabilmiştir. Endeksin kapsadığı 156 ülkede kadınlar, 35.500 parlamento sandalyesinin yalnızca %26,1’ini ve dünya çapında 3.400’den fazla bakanlığın yalnızca %22,6’sını temsil ediyor. Mevcut ilerleme hızına göre, siyasette cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 145,5 yıl alacağı tahmin ediliyor.
  • Ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde cinsiyet farkı o kadar büyük ki, kapanmasının 267,6 yıl daha alacağını tahmin ediliyor. Ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde farkın kapatılmasında görülen yavaş ilerleme, iki karşıt eğilimin sonucunda ortaya çıkıyor. Bir yandan, yavaş da olsa, ücret eşitliğine doğru iyileşme ve vasıflı profesyoneller arasında kadınların oranında artışı devam ediyor. Öte yandan, gelir eşitsizliğindeki açık hala çok büyük ve liderlik pozisyonlarında kadınlar çok az yer buluyor. Örneğin bugün kadınlar tüm yönetici pozisyonlarının sadece %27’sini temsil etmektedir.
  • Rapor’a göre en iyi performans Eğitime Erişim, Sağlık ve Hayatta Kalma alanlarında gerçekleşiyor. Bu alandaki cinsiyet uçurumu neredeyse kapanmak üzere. Eğitime erişimde cinsiyet eşitsizliğinin %95 oranında giderildiği görülüyor. Ancak atılması gerek son birkaç adımda ilerleme son derece yavaş gelişmektedir. Endekste, mevcut gidişatına göre bu açığı tamamen kapatmanın 14,2 yıl daha alacağı tahmin ediliyor. Sağlık ve Hayatta Kalma alanında ise cinsiyet farkının %96 oranında kapatıldığı, ancak COVİD-19 etkileri dahil edilmedi durumda dahi geçen yıldan bu yana marjinal bir düşüş kaydedildiği görülüyor. Dolayısıyla açığın kapanmak yerine büyüdüğü gözlemlenmektedir. Bu yüzden açığın kapanma süresi belirsizliğini koruyor.

Hem eğitim hem de sağlık için, küresel verilerde ilerleme ekonomi ve siyasetten daha yüksek olsa da pandemiye bağlı bozucu etkilerin gelecekte ortaya çıkacağı ön görülmektedir.

Ülkelerin Durumu

  • İzlanda 12. kez toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek oranda sağlandığı ülke oldu.
  • Livanya, Sırbistan, Timor, Togo ve Suudi Arabistan en yüksek oranda gelişim kaydeden 5 ülkeyken Türkiye sıralamada 133. sırada yer aldı.

Raporun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak: www.weforum.org

Daha fazla haber için bu linki tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.