Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli finansal başarının temeli

Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’ları sürdürülebilirlik ve ESG konularını uzun vadeli başarının temeli olarak değerlendiriyor.
Sürdürülebilirlik: Uzun vadeli finansal başarının temeli

Chief Executives for Corporate Purpose® (CECP), dünyanın önde gelen CEO’ları tarafından 1999 yılında kurulmuş, kurumun iş başarısının sürdürülebilirlik stratejisine bağlı olduğuna inanan bir koalisyon. Chief Executives for Corporate Purpose, düzenlediği CEO Yatırımcı Forumu’nda farklı sektörlerden CEO’ları bir araya getirdi.

Chief Executives for Corporate Purpose® tarafından düzenlenen “CEO Yatırımcı Forumu: Uzun Vadeli Planlar ile Değer Yaratmak” etkinliği farklı sektörlerden ve büyüklükten şirketleri temsilen 200’den fazla CEO’yu bir araya getirdi. Eylül 2018 etkinliğinde, başta toplam 45 trilyon $ varlığı temsil eden yatırım dünyası temsilcileri olmak üzere 2.500’ün üzerinde doğrudan ve online katılımcı yer aldı.

Forumun önemli amaçlarından biri, yatırımcılara, çeyreklik kazanımların ötesinde, “sabırlı sermaye” yaklaşımı ile ulaşabilecekleri kazanımlar hakkında bilgi sunmak. Chief Executives for Corporate Purpose® bünyesindeki Strategic Investor Initiative (SII), geliştirdiği akademik temelli metodoloji ile yatırımcılara uzun vadeli kurumsal planların sağladığı faydayı ölçmek ve planların başarısını anlamak için çeşitli metrikler geliştiriyor.

Genellikle beş ila yedi yıl (veya daha uzun) ufukta yer alan bu metrikler üç ana unsuru ana hatlarıyla tanımlıyor: büyüme, strateji ve risk. Strategic Investor Initiative, sektörel dönüşümlerin operasyonel etkilerini, uzun vadeli plan etkinliğini izlemek için belirlenen ölçütleri veya kilometre taşlarını, sermaye tahsisini, Yönetim Kurulu’nun uzun vadeli planlamayı izlemedeki rolünü, finansal risk yaratan mega eğilimleri ve kurumu derinden etkileyen ESG (Environmental, Social, Governance – Çevresel, Sosyal, Yönetişim) faktörlerinin belirlenmesini, kurumun uzun vadeli finansal başarısının temeli olarak görüyor.

Harvard Business School’dan George Serafeim, Christina Rehnberg  ve Strategic Investor Initiative Araştırma Direktörü Brian Tomlinson’un ortaklaşa hazırladığı araştırma, CEO Yatırımcı forumunda kapsamlı ve ayrıntılı uzun vadeli planları sunan şirketlere yönelik bazı olumlu pazar eğilimlerini ortaya koydu. Üstelik bu araştırma, uzun vadeli bir plan sunmanın olumsuz bir etkisi olmadığını da gösterdi.

 

Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finans ve ESG temelli yatırım hakkında daha fazla haber için linke tıklayınız.

Kaynak: Thomson Reuters Blog 

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.