Sürdürülebilir Kalkınmada Sigorta Sektörünün Rolü

Sürdürülebilir sigorta ürünleri başta iklim değişikliği olmak üzere sürdürülebilir kalkınma risklerinin yönetiminde büyük önem taşıyor. Sigortacılık sektörünün faaliyetleri sadece kendi sektörlerinde değil, bütün sektörlerde sürdürülebilirlik risklerinin yönetimini kolaylaştırıyor.
Sürdürülebilir Kalkınmada Sigorta Sektörünün Rolü

Etkin bir risk değerlendirmesi ve risk yönetimi oluşturabilmek sürdürülebilirlik sorunlarının yönetiminin merkezinde yer almaktadır. Oysa birçok farklı risk türünü anlamak ve bunlarla uğraşmak, sigorta sektörünün özel uzmanlığıdır. Bu yüzden sürdürülebilirlik konuları ile sigorta sektörü arasındaki bağ bilinenden çok güçlüdür ve giderek artmaktadır.
Sürdürülebilirlik açısından ‘sigorta sektörü tarafından ne gibi başarılar elde edildi?’ sorusu ele alınırken, risklerin ve sürdürülebilirliğin nasıl bağlantılı olduğunu ve sigorta sektörünün iklim değişikliği, doğal afetler gibi hem geleneksel hem de yükselen risklerin azaltılmasında nerede rol oynadığını araştırmak gerekiyor. Sigorta sektörünün çevresel sürdürülebilirlik sorunlarına katılımı ve katkısı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•Sigorta şirketleri, insan nedenli ya da doğal nedenlerle olsun, her türden çevresel kayba çözüm sunuyor.
•Sigorta profesyonellerinin risk yönetimi ve hasar tazmini konusunda emsalsiz bir bilgi birikimi bulunuyor.
•Uzmanlar aracılığıyla bireylere, şirketlere ve çeşitli türden kuruluşlara kayıpların önlenmesine yönelik tavsiyeler veriyorlar.
•Nominal bir prim karşılığında topluma finansal destekte bulunarak koruyucu görevi üstlenirler.
•İleri teknoloji ve çevirim içi hizmet kanallarının sektör genelinde benimsenmesiyle azalan kağıt tüketimi çevre korumasında önemli bir etki sağlamaktadır.
•Yenilikçi sigorta ürünleri toplum genelinde yaşam standardının yükseltilmesinde önemli bir rol oynar.

Sorunlar ve Zorluklar:

•Kaynakların aşırı şekilde kullanılması, sadece mevcut jenerasyon için değil gelecek jenerasyonlar için de bu senaryodaki en önemli konudur.
•Deprem ve sel riski yüksek bölgelerdeki konutlar, fabrikalar ve tesisler için çözüm üretme ihtiyacı sigorta şirketlerini zor duruma sokuyor.
•Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ürünler geliştirme ihtiyacı sigorta şirketlerinin önündeki bir diğer zorlu görevdir.
•Sürdürülebilir sigortacılık bilinci hala düşük.
•İklim değişikliği, kaynakların tükenmesi, aşırı eşitsizlik ve yeni teknolojik riskler, sigorta sektörünün bugün karşı karşıya olduğu diğer sürdürülebilirlik sorunlarıdır.

Öneriler:

•Devletin toplumu konularında bilinçlendirmek için çeşitli kampanyalar düzenlemesi gerekiyorr.
•Sigorta şirketleri piyasada ayakta kalabilmek için farklı ve yenilikçi teknikler benimsemelidir.
•Sürdürülebilirliğin artırılması için risk yöneticilerinin, saha uzmanlarının, eksperlerin bu riskler konusunda eğitilerek yeni teknolojilerin kullanılması sağlanmalıdır.

Sigortacılık ve Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü

•Sigorta şirketleri, yeşil pazarlama yöntemlerini benimseyerek kağıtsız dokümantasyon sistemlerini benimsemelidir.
•Sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılmak için sadece sigorta şirketlerinin faaliyetleri yeterli olmaz; tüm toplumun bu yönde mobilize edilmesi gerekir.
•İyi tanımlanmış ve uygulanabilir haklar ve teminat sistemi oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
•Sigorta şirketleri, işlerinde istikrarı sağlamak için sürdürülebilir sigorta kavramını benimsemelidir.

Sonuç

Bugün sürdürülebilir kalkınma herkesin konuştuğu bir konudur. Birçok sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar, sürdürülebilir kalkınmanın günümüzde ve gelecekte başarının anahtarı olarak görüyor. Sigortacılık sektörünün en önemli aktörleri de sürdürülebilir kalkınma kavramını kendine amaç edinerek pazarda varlığını sürdürmek için ürün ve hizmetlerinde çeşitli değişiklikler ve yenilikler yapmaktadır.
Sigortacılık sektörü, yatırım tercihlerinde sürdürülebilir iş modellerini benimseyen, iklim dostu iş kollarını tercih ederek, kağıtsız sigortacılığı benimseyerek, sürdürülebilir sigortacılığı benimseyerek ve çevre bilinci kampanyaları düzenleyerek sürdürülebilir kalkınmaya önemli bir katkı sağlamaktadır. Sigorta şirketlerinin en önemli etkisi de sürdürülebilirlik risklerinin yönetilmesini kolaylaştıran ürünler ile tüm diğer iş kollarına sürdürülebilir seçenekler sunmasıdır.

 

Kaynak: Rahul Kanojia, “Insurance and its Role in Sustainable Development”, Global Journal of Finance and Management. ISSN 0975-6477 Volume 6, Number 3 (2014), pp. 227-232

Daha fazla haber için bu linki tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.