Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortak Yaklaşım: Su Saydamlık Kılavuzu

Birleşmiş Milletler CEO Water Mandate girişimi tarafından yayınlanan Kurumsal Su Saydamlık Kılavuzu, su konularının raporlanmasında ortak bir yaklaşım oluşturmayı hedefliyor.
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortak Yaklaşım: Su Saydamlık Kılavuzu

Şirketler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında önemli bir yeri bulunan su yönetimi konusundaki performanslarına sürdürülebilirlik raporlarında sıklıkla yer veriyor.  Ancak son yıllarda, farklı su raporlama kriterlerinin ortaya çıkması, hangi açıklamaların daha anlamlı olduğu noktasında kafa karışıklığı yaratıyor. BM CEO Water Mandate tarafından bu karışıklığı gidermek amacıyla yayınlanan Kurumsal Su Saydamlık Kılavuzu şirketlere yol gösteriyor. Raporlama sorunlarına cevap niteliği taşıyan kılavuz en temelde, çeşitli metodolojilerin beklentilerinden yola çıkarak ortak bir yaklaşım oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanlık Kuruluşlarını Bir Araya Getiren Çalışma

Kurumsal Sürdürülebilirlik - Su Saydamlık Kılavuzu'nu Buradan İndirin

Kurumsal Sürdürülebilirlik – Su Saydamlık Kılavuzu’nu Buradan İndirin

Kurumsal Su Saydamlık Kılavuzu, Global Reporting Initiative (GRI), Pacific Institute, CDP, PwC ve WRI işbirliği ile hazırlanmıştır. Farklı raporlama yaklaşımlarını sentezleyen ve uyumlu hale getiren kılavuz, şirketlerin raporlama süreci yerine su yönetimi uygulamalarına daha fazla zaman ayırabilmelerini amaçlıyor. Üst düzey işbirliğinin bir ürünü olan kılavuzun hazırlanmasına su yönetimi ve kurumsal raporlama alanında uzman proje ortaklarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Birleşmiş Milletler kurumları tarafından da katkı sağlanmıştır.

Kurumsal Su Saydamlık Kılavuzu şirketlere, su performanslarını ölçümlemelerini, faaliyet gösterdikleri nehir havzalarındaki koşulları değerlendirmelerini, su ile ilgili risklerini, etkilerini ve fırsatlarını tespit etmelerini, etkili su yönetimi stratejileri geliştirmelerini, paydaşlarla bu konular hakkında iletişim halinde olmalarını, su yönetim uygulamalarını paydaşlarına etkin ve anlaşılır bir biçimde açıklamalarını öneriyor.

CEO Water Mandate Hakkında

CEO Water Mandate, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin kurumsal su sürdürülebilirliği politika ve uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve açıklanmasına yönelik çok paydaşlı bir platform sunan özel bir girişimidir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, 7.000’den fazla kurumsal katılımcısıyla dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir.

CEO Water Mandate imzacılarını öğrenmek için bu linki tıklayınız.

CEO Water Mandate Kurumsal Su Saydamlık Kılavuzu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik hakkında daha fazla haber için linke tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.