Sigorta Sektörü İklim Değişikliğine Çözüm İçin Birleşebilir mi?

İklim değişikliği sorunuyla birlikte mücadele ederek yeni fırsatlardan faydalanmanın zamanı geldi mi?
Sigorta Sektörü İklim Değişikliğine Çözüm İçin Birleşebilir mi?

Intelligent Insurer’ın sigortacılık dünyasının uzmanlarını bir araya getirdiği etkinlikte tartışılan ana konu sigorta sektörünün bir araya gelerek iklim değişikliği sorununa kollektif çözümler üretmesinin sektöre sağlayacağı faydalar oldu.

Aralık 2020’de BM Genel Sekreterinin tüm ülkelere “iklim için acil durum” ilan etmeleri çağrısı, yeni göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkesinin iklim değişikliği sorununa yeniden odaklanacağına işaret eden açıklamaları, küresel hedeflerin tartışılması için Kasım 20201’de Glasgow’da yapılması planlanan COP26 toplantısı, iklim değişikliğinin önümüzdeki yılda da dünya liderlerinin ajandasında yer alacağını gösteriyor.

İklim değişikliği risklerinden önemli ölçüde etkilenen ve ürün ve hizmetleriyle bu sorunun olumsuz etkilerini giderme potansiyeli olan sigortacılık sektöründe iklim risklerine karşı kollektif yanıtlar geliştirmek sektörel platformlarda bir süredir tartışılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmalara rağmen bu soruna yönelik nasıl bir yapıda ortaklık kurulabileceği konusunda sektör genelinde kabul gören resmi bir konsensüs henüz oluşturulamadı.

Sektörün fikir önderlerini bir araya getiren etkinlikte tartışılan konular arasından aşağıdaki sorular ön plana çıktı:

  • İklim değişikliğinin sebep olduğu geçiş risklerinin sigorta sektörü açısından etkileri
  • Sektörün iklim nedenli değişikliklere etkin yanıt verme kabiliyeti
  • İklim değişikliğinin risk modellemesi ve fiyatlandırma açısından anlamı
  • Afet risklerinin geleceği hakkında bildiklerimiz
  • Sigorta sektörü emisyon azaltımı ve adaptasyon için yeterli inisiyatifi gösteriyor mu?

Bu gibi sorulara henüz sektör genelinde benimsenen yanıtlar üretilmemiş olmasına rağmen konuya olan ilginin sürekli artması iklim değişikliği etrafında gerçekleştirilen çalışmaların sigorta sektörü ajandasındaki yerini giderek artıracağını gösteriyor.

Kaynak: Intelligent Insurer

Daha fazla haber için bu linki tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.