Sıfır Atık Projesi kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” uygulaması

Sıfır Atık Projesi kapsamında, 12 Ocak itibariyle Sıfır Atık Sistemi kuran kurum ve kuruluşlara prestij kazandırılması amacıyla "Sıfır Atık Belgesi" veriliyor.
Sıfır Atık Projesi kapsamında “Sıfır Atık Belgesi” uygulaması

Sıfır Atık Projesi 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatıldı. Projenin amacı sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almaktır. Pilot çalışma sonucunda Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması, Onbirinci Kalkınma Planı’na dahil edilerek ülke politikası haline getirildi. Projenin 30 aylık süreci zarfında sıfır atık yaklaşımı, belediyeler, kurum, kuruluşlar ve sanayiciler gibi farklı kurumlar tarafından sahiplenilerek yaygınlaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başta olmak üzere 29 bin 500 kurum ve kuruluşun hizmet binasında sıfır atık sistemine geçildi. Sistem kapsamında 2 milyon 850 bin kişiye sıfır atık eğitimi verildi.

Uygulamaların sistemli yürütülmesi, sıfır atık sistemine geçecek kurumlara ve mahalli idarelere yol gösterilmesi ve Sıfır Atık Belgesi’nin esaslarının belirlenmesi amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019’da yayınlandı. Bu kapsamda 12 Ocak 2020 itibariyle Sıfır Atık Sistemi’ni kuran kamu ve eğitim kurumları, belediyeler, sağlık kuruluşları, sanayiciler, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, havalimanları, zincir marketler, akaryakıt istasyonları ve sitelere temel seviye “Sıfır Atık Belgesi” verilmeye başlandı. “Sıfır Atık Bilgi Sistemi” üzerinden verilen temel seviye Sıfır Atık Belgesi için il müdürlüklerine yüzlerce başvuru yapıldı. “Gümüş”, “Altın” ve “Platin” seviyelerindeki sıfır atık belgesi başvurusu için temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınması ve takip eden 12 aylık sürenin geçmesi gerekiyor.

“Sıfır Atık Belgesi” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince veriliyor. Belge, öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor. Bu kapsamda ilk belgeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildi.

Kaynak: Dunya.com

Daha fazla çevre haberi için buraya tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.