Medya Şirketleri, Sektörel Karbon Ayakizi Ölçümü İçin Bir Arada

Dünyanın önde gelen medya kuruluşları, sektörün oluşturduğu karbon ayakizi konusunu ele almak üzere Bristol Üniversitesi bilimadamlarıyla bir araya geldi.
Medya Şirketleri, Sektörel Karbon Ayakizi Ölçümü İçin Bir Arada

Dijital içeriklerden kaynaklanan karbon ayakizi birçok endüstrinin iklim etkilerinin üzerinde görülüyor. Ancak bu etkinin boyutları hesaplama ve raporlama yetersizliklerinden dolayı tam da bilinmiyor.

Dijital içerik üretmenin yarattığı karbon ayakizini araştırmak amacıyla hayata geçirilen ve bir yıl sürmesi planlanan çalışma kapsamında öncü medya kuruluşları ve akademisyenler birlikte çalışacak. “DIMPACT” adı verilen projede, BBC, Dentsu Aegis Network, Informa, ITV, Pearson, RELX, Schibsted, Sky ve TalkTalk şirketlerinin sürdürülebilirlik ve teknoloji ekipleri görev alacak. Bu işbirliği kapsamında, dijital medya içeriği ve hizmetlerinin karbon haritalarının çıkarılması sektöre özgü online bir karbon hesaplama aracı oluşturulması hedefleniyor.

Projenin ürün yöneticisi Christian Toennesen, dijital tüketim biçimlerinin karbon emisyonlarına nasıl ve hangi noktalarda dönüştüğünün anlaşılması gerekliliğinin altını çiziyor. Toennesen, geniş bir işbirliği çerçevesinde yürütülen projenin bu ihtiyaca hizmet edeceğini belirtiyor.

Somut ve Kullanışlı Bir Araç

DIMPACT, enerji uzmanları tarafından sektörün iklim değişikliği üzerinde yarattığı etkilerin izlenmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. DIMPACT, işletmelerin iç görüsünü genişletecek somut ve kullanışlı bir araç olarak nitelendiriliyor.

Dijital içerik üreticileri, hızla büyüyen dijital ekonominin iklim değişikliği üzerindeki mevcut ve potansiyel etkilerini anlamaya ihtiyaç duyuyor. Kompleks teknolojik altyapısı nedeniyle dijital hizmetlerin karbon ayak izinin haritalandırılması birtakım zorluklar taşıyor. Araştırmacıların genel kanısı, DIMPACT Projesi’nin dijital karbon emisyonlarının hesaplanmasına yönelik karışıklığı ortadan kaldıran bir araç olabileceği yönünde.

Özgün Hesaplama

DIMPACT, dijital sistemlerin tükettiği enerji miktarını ve oluşturduğu karbon ayak izini hesaplayacak. Bunu yaparken de kullanıcı cihazlarından alınan davranışsal analiz verilerini, sunuculardan gelen enerji tüketim değerlerini ve konuma özgü emisyon yoğunluk verilerini kullanacak. Araç aynı zamanda, potansiyel emisyon tasarruf alanlarını ve karbon ayak izini azaltmanın yollarını bulmaya yarayacak.

Bristol Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Daniel Schien’e göre, dijital hizmetlerden kaynaklanan karbon ayak izinin büyük bir kısmının kuruluşlarının dışında gerçekleşmesi hesaplamalar için gerekli veriyi elde etmeyi zorlaştırıyor. Bu da dijital içerik üretiminden kaynaklanan karbon ayak izine yönelik özgün bir hesaplama aracı ihtiyacını beraberinde getiriyor. Geliştirilecek yeni araç, mevcut karmaşık hesaplama yöntemlerini basitleştirecek ve sektöre daha fazla iç görü ve çevresel şeffaflık olanağı sunacak.

Karbon Ayakizi Nedir?

Karbon ayak izi üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın karbondioksit cinsinden hesaplanmasıdır. Karbon ayak izi doğrudan ve dolaylı olarak gerçekleşebilir. Doğrudan karbon ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım kaynaklı olarak fosil yakıtların yanmasından açığa çıkan emisyonların ölçüsüdür. Dolaylı karbon ayak izi ise ürünlerin yaşam döngüsü boyunca oluşan emisyonların ölçüsüdür.

Daha fazla haber için  tıklayın.

Kaynak: Forbes

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.