Avrupa Komisyonu, Karbon Nötrlük İçin Yeşil Anlaşma Başlatıyor

Avrupa Komisyonu, 2050 yılına kadar Avrupa'yı ilk karbon nötr kıta haline getirmeyi amaçlayan Yeşil Anlaşma olarak adlandırılan iddialı bir yol haritası başlattı.
Avrupa Komisyonu, Karbon Nötrlük İçin Yeşil Anlaşma Başlatıyor

Avrupa Yeşil Anlaşması karbon nötr temelli yeni bir ekonomik büyüme stratejisi için 50 somut eylem ortaya koyuyor. Anlaşma kapsamında oluşturulan yol haritası, sekiz kilit alanda bölgesel ve ulusal düzeyde bir dizi kökten dönüştürücü politika tasarlamayı amaçlıyor:

  • 2030 ve 2050 için artan iklim mücadelesi
  • Temiz, hesaplı ve güvenli enerji
  • Temiz ve döngüsel bir ekonomi
  • Enerji ve kaynak verimli binalar
  • Sürdürülebilir ve akıllı mobilite
  • Adil, sağlıklı ve çevre dostu bir “çiftlikten çatala” gıda sistemi
  • Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve onarılması
  • Toksik olmayan bir ortam için sıfır kirlilik

Yol haritası ayrıca, AB’nin 2020 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) sunulacak uzun vadeli stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Yeni stratejinin temel taşı, Mart 2020’ye kadar ilk Avrupa İklim Yasası’nın kabulü olacak. Plan, daha iddialı emisyon hedefleri getirmenin yanı sıra, Avrupa’yı iklim dostu endüstrilerde, yeşil teknolojilerde ve yeşil finansta öncü yapacak politika reformlarını hedefliyor.

Yeşil Anlaşma İklim Değişikliği Konferansı’nda

Yeşil Anlaşma yol haritası Madrid’de Aralık ayında gerçekleşen İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP25) Avrupa Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı Frans Timmermans tarafından sunuldu. Timmermans, Yeşil Anlaşma’nın, emisyonları azaltarak, doğal çevrenin sağlığını iyileştirerek, doğal yaşamı koruyarak, yeni ekonomik fırsatlar yaratarak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek mevcut ekonomik modeli dönüştürmeyi hedeflediğini vurguladı.

2030 iklim ve enerji hedefleri için AB’nin gayri safi milli hasılasının yaklaşık %1,5’ine tekabül eden 260 milyar Avro gerekeceği tahmin ediliyor. Yeşil Anlaşma Yol Haritası bu doğrultuda daha fazla finansman üretmek için öneriler sunuyor. Sürdürülebilir bir Avrupa Yatırım Planı geliştirilmesi, tüm AB programlarında iklim konusunun yaygınlaştırılması, Avrupa Yatırım Bankası’nın iklim hedefini 2025 yılına kadar ikiye katlaması gibi maddeler bu öneriler arasında yer alıyor.

Adil Geçiş Mekanızmasına 100 Milyon Avro

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon’un en savunmasız bölgeleri ve sektörleri hedefleyen “Adil Geçiş Mekanizması” için 100 milyar Avroluk fon sağlamayı hedeflediğini belirtti. Yeşil Anlaşma, seçilen sektörler için karbon kaçağı riskini azaltmak amacıyla “bir karbon sınırı ayarlama mekanizması” öngörüyor.

İklim değişikliği hakkında daha fazla habere buradan erişebilirsiniz.

Kaynak: IISD

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.