Kapsamlı ESG Dünyanın En Büyük Hükümet Fonu Tarafından Destekleniyor

Şirketleri ESG saydamlıklarını iyileştirmeleri ve artırmaları yönünde teşvik eden Norveç Bankası Yatırım Yönetimi, Sorumlu Yatırım 2019 Raporu'nu yayımladı.
Kapsamlı ESG Dünyanın En Büyük Hükümet Fonu Tarafından Destekleniyor

Norveç Bankası Yatırım Yönetimi, Mart ayında yayınladığı Sorumlu Yatırım 2019 Raporu’nda işletmeleri ESG konularında saydamlıklarını nicel ve karşılaştırılabilir bilgilerle açıklamaya yönelik ölçüm metrikleri geliştirmeye davet etti. Rapor kapsamında şirketlerden sosyal ve çevresel saydamlıklarını GRI Standartlarına dayandırmaları bekleniyor. Raporda iklim değişikliğine yönelik raporlamanın, değer zincirinde oluşan emisyon saydamlığını da kapsaması gerektiği açıkça belirtiliyor.

GRI Genel Müdürü Tim Mohin, raporu şu sözlerle yorumladı:

“GRI Standartlarına dayalı saydamlık yatırımcılara, şirketlere ve diğer hissedarlara bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olacak veriler sunmaktadır. Norveç Yatırım Yönetimi’nin yayınladığı bu rapor yatırımcılar için kapsamlı ESG saydamlığının önemini pekiştirmektedir. GRI olarak, Norveç’in şirketlere doğrudan ve dolaylı karbon emisyonlarını açıklama çağrısını takdir ediyoruz. Pek çok organizasyon için karbon emisyonlarının çoğu dolaylı niteliktedir. İklim kriziyle mücadele edeceksek şirketler bu etkileri de ölçmeli, açıklamalı ve yönetmelidir. GRI, 20 yıldan uzun bir süredir, çevre ve toplum için önemli olan etkiler hakkında raporlamaya imkan sağlamaktadır. Raporlamada yalnızca finansal sonuçlara odaklanmak organizasyonların uzun vadeli menfaatlerine hizmet etmeyecektir.”

*ESG: Environmantal, Social, Governance (Çevresel, Sosyal, Yönetişim)

Kaynak: GRI

Daha fazla sürdürülebilirlik haberi için buraya tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.