İklim Değişikliği 2014: Etkiler, Uyum ve Hassasiyet Raporu yayımlandı

BM İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli’nin (IPCC), iklim değişikliğinin kıtalar ve denizler üzerindeki etkilerini anlatan raporu yayımladı.
İklim Değişikliği 2014: Etkiler, Uyum ve Hassasiyet Raporu yayımlandı

IPCC İkinci Çalışma Grubu (IPCC WG2) tarafından hazırlanarak Mart 2014’te yayımlanan “İklim Değişikliği 2014: Etkiler, Uyum ve Hassasiyet” (IPCC WG2 AR5) raporunda iklim değişikliğinin günümüzdeki etkileriyle birlikte gelecekte insanoğlunu bekleyen risklerle başa çıkabilmek için elimizdeki fırsatlara yer veriliyor.

Raporda, değişen dünya koşullarında iklim değişikliği ile mücadele için seçimler yapmanın gerekliliğini vurgulanıyor. Diğer taraftan raporda dünya üzerinde iklim değişikliğinin etkilerine açık ülkeler, sanayi kolları ve ekosistemler de inceleniyor.

Rapora göre iklim değişikliğinin yarattığı riskler üç grupta toplanabilir. Bu unsurlar, hassasiyet (etkiye açıklık/önlemlerin eksikliği); maruz kalma (zarara maruz kalan toplumlar ve maddi varlıklar) ve (iklim olaylarının tetiklediği) afetlerdir. Raporda bu üç bileşenin nasıl hedefe dönüştürülerek iklim değişikliğiyle mücadele edilebileceği vurgulanıyor. İki ana bölümden oluşan raporun ilk bölümünde, risk ve fırsatlar sektörler bazında ele alınırken ikinci bölümde bölgesel temelde değerlendirmelere yer veriliyor.

Eylül 2013’te yayımlanan IPCC Birinci Çalışma Grubu Raporu ve Mart 2014’te yayımlanan İkinci çalışma Grubu Raporu’nun ardından Nisan 2014’te Üçüncü Çalışma Grubu’nun yayımlanması hedefleniyor. Ekim 2014’te yayımlanması planlanan IPCC 5. Değerlendirme Raporu’yla ise bu üç raporun sentezlenmesi hedefleniyor.

İklim Değişikliği 2014: Etkiler, Uyum ve Etkilenebilirlik Raporu hakkında daha fazla bilgiye IPCC 5. Değerlendirme Raporu web sayfasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğiyle ilgili daha fazla habere ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: ipcc.ch

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.