GRI Sürdürülebilirlik ve Raporlama Konferansı’ndan Akılda Kalanlar

22-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen GRI Sürdürülebilirlik ve Raporlama Konferansı 1.600’ün üzerinde sürdürülebilirlik liderini Amsterdam’da buluşturdu.
GRI Sürdürülebilirlik ve Raporlama Konferansı’ndan Akılda Kalanlar

2 Yılda bir düzenlenen GRI Sürdürülebilirlik ve Raporlama Konferansı, 69 ülkeden 1.661 katılımcıyı bir araya getirerek Amsterdam’ı 3 gün boyunca “Dünya’nın Sürdürülebilirlik Başkenti” yapıyor. Konferans’ın bu yılki programı dahilinde daha sürdürülebilir bir ekonomik altyapıya nasıl kavuşulabileceği ve sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarını geliştirme yöntemleri 42 oturumda 177 konuşmacı ve katılımcıların katkılarıyla tartışıldı.

GRI Konferansı’nı benzer etkinliklerden farklılaştıran ve “Yılın En Önemli Sürdürülebilirlik Etkinliği”ne dönüştüren en temel özellik fikirlerin tartışıldığı ve öğrenmenin paylaşıldığı bir mecra yaratıyor olmasıdır. Konferans katılımcılarına sürdürülebilirlik anlayışının şekillendirilmesinde söz hakkı tanıyorken elde edilen sonuçlar konferansa katılma olanağı bulamayan sürdürülebilirlik profesyonellerinin erişimine de sunulmaktadır. Bu kapsamda GRI Konferans ardından birçok bilgilendirici materyal oluşturmaktadır. Bu sayfadan erişebileceğiniz videoda Konferans’ta paylaşılan kilit mesajlara ulaşabilirsiniz.

Daha fazla haber için buraya tıklayınız.

Kaynak: Kıymeti Harbiye

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.