GRI, AB’de finansal olmayan bilgilerde yeni şeffaflık dönemini kutluyor

Avrupa Parlamentosu, uzun zamandır beklenen finansal olmayan bilgilerin ve çeşitlilik verilerinin belirli büyüklükteki şirketler tarafından açıklanmasına ilişkin yönergeyi 15 Nisan'da kabul etti.
GRI, AB’de finansal olmayan bilgilerde yeni şeffaflık dönemini kutluyor

Avrupa Parlamentosu, finansal olmayan bilgilerin ve çeşitlilik verilerinin belirli büyüklükteki şirketler tarafından açıklanmasına ilişkin yönergeyi 15 Nisan’da kabul etti. Yönergenin kabulü AB genelinde şeffaflık açısından yeni bir döneme girildiği şeklinde yorumlanıyor. Tasarı, Avrupa Komisyonu’nun İç Piyasa ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Michel Barnier tarafından bir yıl önce önerilmişti. Üç Avrupa organı arasındaki kapsamlı müzakerelerin ardından, 15 Nisan’daki oylama sürecin son adımı oldu.

Yönerge, Avrupa genelinde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan çok sayıda paydaşın işbirliği ile oluşturuldu. Yönergenin AB genelinde yaklaşık 6.000 şirketi etkileyeceği öngörülüyor. Yönerge doğrultusunda, 500’den fazla çalışanlı şirketlerden çalışanlar, insan hakları, yolsuzlukla mücadele ve rüşvet konularında raporlama yapmaları bekleniyor. Bu kapsamda şirketlerin, bu konularla ilgili iş modellerini, politikalarını, risklerini, yönetim ve denetim organlarına uygulanan çeşitlilik politikalarını tanımlamaları gerekiyor. Şirketler GRI Standartları gibi genel kabul görmüş standartları kullanmaya teşvik ediliyor.

Teresa Fogelberg Yönergenin Açtığı Yeni Dönemi Yorumladı

Global Reporting Initiative Genel Müdür Yardımcısı Teresa Fogelberg bu oylamanın şeffaflık adına önemli bir kazanım ve sürdürülebilirlik raporlamasının geleceği için büyük bir gün olduğunu belirtti. Fogelberg ayrıca akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı büyümeyi destekleyen ve sürdürülebilir küresel ekonominin önünü açan bu anlaşmanın AB’nin kurumsal şeffaflık ve sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını kanıtladığını sözlerine ekledi.

Yönerge Global Reporting Initiative tarafından dünyanın en büyük ekonomik bölgesi içinde yeni bir şeffaflık çağı açmak için hayati bir katalizör ve yeni bir şeffaflık çağının başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Yönerge, önerdiği genel kurallara uyumlu olarak üye ülkelerden kendi raporlama mevzuatlarını oluşturmalarını ve hızla uygulamaya sokmalarını bekliyor.

Küresel ölçekte kabul görmüş sürdürülebilirlik raporlaması standartlarıyla Global Reporting Initiative, bu alanda dünyanın en yetkin uluslararası örgütü olarak kabul görüyor. Global Reporting Initiative, bu deneyimiyle yönergenin gelişimi süresince uzmanlık sağlayarak, diyalogu kolaylaştırarak ve farkındalığı artırarak merkezi bir rol oynayacak.

Daha fazla Global Reporting Initiative haberi için buraya tıklayınız.

Kaynak: Global Reporting Initiative

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.