Dünya Kentsel Forumu 8-13 Şubat’ta Abu Dabi’de Düzenleniyor

Dünya Kentsel Forumu (World Urban Forum) Birleşmiş Milletler Habitat Programı tarafından bu yıl 10. kez düzenlenecek.
Dünya Kentsel Forumu 8-13 Şubat’ta Abu Dabi’de Düzenleniyor

Dünya Kentsel Forumu, sürdürülebilir kentleşme hakkında görüş ve deneyim paylaşımı için en önemli uluslararası toplantı olma niteliği taşıyor. 2020 yılı teması “Kültür ve İnovasyonu Birleştirmek” olarak belirlenen Forum, yuvarlak masa toplantılarına, özel oturumlara, panellere ve paydaş toplantılarına ev sahipliği yapacak. BM Habitat tarafından organize edilen Forum, Abu Dabi Belediyeler ve Ulaşım Dairesi, Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Yürütme Konseyi Genel Sekreterliği ve ultra modern Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi ortaklığında gerçekleşecek.

Dünya Kentsel Forumu, genel kamuoyunu da kapsayan paydaşlar ve seçim bölgeleri arasında sürdürülebilir kentleşme bilincini artırmayı, iyi uygulamaların ve politikalar hakkında fikir alışverişi yoluyla kentsel kalkınma hakkındaki ortak bilgiyi geliştirmeyi, sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi ve uygulanması için farklı paydaşlar ve seçim bölgeleri arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini artırmayı hedefliyor.

10. Dünya Kentsel Forumu özelinde belirlenen tematik hedefler ise şunlar:
  • Sürdürülebilir kentsel kalkınmanın itici gücü olarak kültür ve inovasyonun kullanılmasında ortaya çıkan yaklaşım ve uygulamaları değerlendirmek;
  • Kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler ve yerleşim yerleri elde etmenin temeli olarak kentleşme, kültür ve inovasyon arasındaki bağlantılar hakkında derinlikli bir bakış açısı kazandırmak;
  • Gelenek ve modernite arasındaki sinerjileri teşvik etmek, çok kültürlü ve çok kuşaklı topluluklarda yakınsama için alanlar yaratmak;
  • Kültürel çeşitliliğin değerine dayalı kentsel kalkınma için yenilikçi çözüm ve yaklaşımları teşvik etmek;
  • Kültürün ve yaratıcı endüstrilerin herkes için refah ve sosyoekonomik fırsatların yönlendirilmesindeki rolünü araştırmak;
  • Yeni Kentsel Gündemin uygulanmasında ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin kentsel boyutlarına ulaşılmasında kültür ve inovasyonun rolünü araştırmak;
  • Özellikle sürdürülebilir kentleşmeye yönelik aşağıdan yukarıya yaklaşımlarla ilgili olarak önceki Dünya Kentsel Forumlarından öğrenilenler üzerine inşa etmek;
  • Çatışma sonrası ve kriz durumlarında toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarını hızlandırma ve sürdürmede kültür ve inovasyonun rolünü araştırmak.

Dünya Kentsel Forumu 6 Diyalogu

Diyaloglar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için Yeni Kentsel Gündem’in etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik yenilikçi yöntemler üzerine odaklanarak politika önerilerini tartışmak için oluşturulmuş etkinliklerdir. Diyaloglar, sürdürülebilir kentleşmenin kilit yönleri hakkında girdiler toplamayı ve alt temalar hakkındaki bilgileri derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Hedeflere ulaşmak için altı diyalog önerilmiştir:

Diyalog 1: Kentleşme, Kültür ve İnovasyon

Dünyanın farklı yerlerinden, bölgeye özgü perspektiflerle kentleşmenin kültür ve inovasyondan nasıl etkilendiğini keşfedecek.

Diyalog 2: İnovasyon ve Kültür ile Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sürdürmek

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde yer alan kentsel hedeflere ulaşmada kültür ve inovasyonun rolünü inceleyecek.

Diyalog 3: Gelenek ve Modernite – Daha İyi Şehirler İçin Yaratıcı Bir Yaklaşım

Şehirlerin gelenek ve modernite arasındaki çatışmaları yönetme ve sürdürülebilir sonuçlar (ekonomik, sosyal ve çevresel) elde etmek için ortak paydada buluşma yetilerini üst düzeye çıkarmayı araştıracak.

Diyalog 4: Sınır Teknolojileri ve Sürdürülebilir Şehirler

Sınır teknolojilerinin kentsel alanların dönüştürülmesinde ve kentsel zorlukların dünyanın farklı bölgelerinden bakış açılarıyla yanıtlanmasında gittikçe yaygınlaşan rolü hakkında daha fazla tartışmayı teşvik edecek.

Diyalog 5: Şehir Planlaması ve Mirasın Korunması/Yenilenmesi

Kentsel ve bölgesel politikaların kültürel altyapıyı, siteleri, müzeleri ve varlıkları teşvik etmek de dahil olmak üzere kültürel mirasın korunmasında oynayabileceği rolü inceleyecek.

Diyalog 6: Şehirlerde Kültür ve İnovasyonu Destekleyen Ortaklıklar ve Girişimler

Şehirlerin dönüşümünde kültür ve yeniliği kullanan ortaklıkların, ittifakların, işbirliklerinin ve çok paydaşlı girişimlerin rolünü araştıracak.

 

Daha fazla haber için buraya tıklayınız.

Kaynak: UN Habitat

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.