BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Local Patways Burs Çağrısı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Gençlik Girişimi (UN SDSN Youth) Local Pathways Burs Programı’nın 2020 yılı duyurusunu yayınladı.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Local Patways Burs Çağrısı

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” (SDG11) hedefi doğrultusunda genç kent liderlerine yönelik olarak tasarlanan Local Pathways Programı, dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma programlarından biri olma niteliği taşıyor. Program, genç kent girişimcilerini Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi’nin bölgelerinde uygulanması adına aksiyon almaları konusunda güçlendirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında katılımcılara bilgilendirme sağlanıyor ve kılavuzluk ediliyor. Bunun yanında katılımcıların yerel paydaşlarla etkileşim kurmaları için bir çerçeve sunuluyor, karşılıklı öğrenme ve kentsel sorunların çözümünde bilgi alışverişi kolaylaştırılıyor.

Yerel diyaloğu, işbirliğini, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar hedefi etrafında problem çözme yetilerini geliştirmeyi amaçlayan Local Pathways Programı, her yıl dünyanın farklı şehirlerinden aralarında fikir önderleri, kent planlamacıları, araştırmacılar, sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten kişilerin yer aldığı 60’tan fazla genci bir araya getiriyor. Program, SDG Kentler Kılavuzu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Solve Platformu (MIT Solve), Dünya Kentsel Kampanyası (WUC), Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN Habitat), Barış İnşası Birliği (AfP) ve Birleşmiş Milletler Dernekleri Dünya Federasyonu tarafından destekleniyor.

Local Pathways Programı Katılımcılara Neler Sunuyor?

Local Pathways Programı, sunduğu olanaklarla SDG11’in kentleri ve kentsel yerleşimleri “akıllı, adil ve sürdürülebilir” hale getirme amacına hizmet ediyor. Program, gençlerin temsil ettikleri şehirlerdeki SDG11’in yerel düzeyde uygulanma sürecini anlamalarını ve kentsel sorunların çözümüne yönelik bir projenin geliştirilmesinde öncü olmalarını sağlayan pratik odaklı bir eğitim modeli sunuyor. Programın içeriğinde; sürdürülebilir şehirler konulu eğitimler, uzmanlarla gerçekleştirilen web seminerleri, proje geliştirme çalışmalarını destekleyen aylık görevlendirmeler yer alıyor. Dünyanın 75 farklı kentinden yenilikçi genç liderlerin bir araya geldiği bu geniş ağ, aynı zamanda uluslararası konferanslara ve etkinliklere katılma fırsatları sunuyor.

Local Patways Programı, sürdürülebilir kentsel gelişim alanında çalışan gençleri 2020 Şubat’ın Abu Dabi’deki 10. Dünya Kentsel Forumu’na katılmaları ve kentsel sorunlara çözüm getiren yenilikçi projelerini sunmaları için davet ediyor. Başvuru süreci 15 Aralık tarihine kadar devam edecek olup başvuru sonuçları adaylara 25 Ocak itibariyle bildirilecek. Katılım koşulları ve program hakkında daha detaylı bilgiye www.localpathways.org adresinden erişebilirsiniz.

SDSN Youth Hakkında

SDSN Youth, sürdürülebilir kalkınma çözümleri oluşturmak amacıyla küresel ölçekte gençleri güçlendirmeye odaklanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın gençlik girişimidir. SDSN Youth, gençlere sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitimler sağlar ve yaratıcılıklarını ve bilgilerini yenilikçi çözümlere ulaşmak adına kullanma fırsatı yaratır. Bunun yanında, gençlerin fikirlerini ve bakış açılarını kamu politikaları alanında birleştirmeleri ve işbirliği yapmaları için platformlar sunar. Daha fazla bilgi için www.sdsnyouth.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Daha fazla BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı haberi için buraya tıklayınız.

Kaynak: UN SDSN

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.