BM Dünya Mutluluk Raporu Yayınlandı

BM Dünya Mutluluk Raporu, Birleşmiş Milletler tarafından 8. kez yayınlandı. Ülkeleri mutluluk düzeyine göre değerlendiren raporda Finlandiya birinci, Türkiye 93. sırada yer aldı.
BM Dünya Mutluluk Raporu Yayınlandı

BM Dünya Mutluluk Raporu, çevre, sosyal çevre ve şehirler bazında mutluluk endeksi, dünya çapında şehir ve kırsal mutluluk farkı, çevre kalitesinin mutluluğu etkilemesi, sürdürülebilir gelişme ve refah başlıklarından oluşuyor. Endeksin belirlenmesinde kişi başı GSYİH, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluğun engellenmesi gibi kriterler baz alınıyor. Bu yılki raporda ayrıca İskandinav ülkeleri istisnası da ayrı bir bölüm başlığı olarak yer alıyor.

Güvenilir Toplumlar Daha Mutlu

Rapor kapsamında yaşam değerlendirmesi başta gelir, sağlık, sosyal çevrenin kalitesi ve daha birçok konularda yapılıyor. Araştırmada, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, kişilerin birbirine güven duyduğu ülkelerde mutluluk düzeyinin daha yüksek olduğu görülüyor. Güvenilir bir toplumda yaşamak bireylerin yaşamını desteklemenin yanı sıra refaha ulaşmayı da daha az maliyetli hale getiriyor. Raporda aynı zamanda sürdürülebilir gelişme ve insan refahı da ele alındı. Dünyanın her yerinde sürdürülebilir gelişme artıkça refahın da artığı verilerle desteklenerek ortaya koyuldu.

Raporda Finlandiya birinci, Danimarka ikinci, İsviçre üçüncü olurken Türkiye 93. sırada yer aldı. Mutluluk artışında Afrika’daki Benin Cumhuriyeti birinci olurken Türkiye 107. sırada yer aldı. Endekste ilk 20’de yer alan ülkeler geçen yıldan bu yana değişmedi.

Şehir Bazında İstanbul 115. Sırada

Günümüzde 4,2 milyar insan şehirlerde yaşıyor ve 2045 yılına gelindiğinde bu sayının 6 milyara çıkması bekleniyor. BM Dünya Mutluluk Raporu, dünya ekonomisinin yüzde sekseninin şehirlerde oluştuğunu belirtiyor. Raporun ortaya koyduğu saptamalara göre, dünya genelinde şehirlerde yaşayanlar, kırsal alanlarda yaşayanlara göre daha eğitimli ve liberalliğe daha eğilimliler. Ayrıca kentlerde yaşayanlar çocuk sahibi olmaya daha soğuk bakıyorlar. Öte yandan kentleşme, yetersiz toplu taşıma, suç oranlarının ve çevre kirliliğinin artışı gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Ülkeler sıralamasında olduğu gibi şehirler bazında da İskandinav ülkelerinin öne çıktığı görülüyor.  Helsinki (Finlandiya), Aarhus (Danimarka), Wellington (Yeni Zelanda) araştırmada ilk üç sırayı aldı. Türkiye’den ise Ankara 96., İstanbul 115., İzmir 133. sırada yer aldı.

İskandinav Ülkeleri Neden Daha Mutlu?

Raporda, İskandinav ülkelerinin vatandaşlarının mutluluk ve memnuniyet düzeylerinin de hangi unsurlarla bağlantılı olduğu araştırıldı. Bunun cevabını bulmak için İskandinav ülkeleri ile Dünya’nın en zengin ülkelerinin karşılaştırılmasına yer verildi. İskandinav ülkelerinin sosyal destek, özgürlük, sağlıklı yaşam beklentisi, cömertlik ve daha az yolsuzluk unsurları bakımından mutlu olduğu ortaya koyuldu.

Daha fazla haber için .

Kaynak: Birleşmiş Milletler

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.