BM Dünya Mutluluk Raporu Yayınlandı

BM Dünya Mutluluk Raporu, Birleşmiş Milletler tarafından 8. kez yayınlandı. Ülkeleri mutluluk düzeyine göre değerlendiren raporda Finlandiya birinci, Türkiye 93. sırada yer aldı.
BM Dünya Mutluluk Raporu Yayınlandı

BM Dünya Mutluluk Raporu, çevre, sosyal çevre ve şehirler bazında mutluluk endeksi, dünya çapında şehir ve kırsal mutluluk farkı, çevre kalitesinin mutluluğu etkilemesi, sürdürülebilir gelişme ve refah başlıklarından oluşuyor. Endeksin belirlenmesinde kişi başı GSYİH, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluğun engellenmesi gibi kriterler baz alınıyor. Bu yılki raporda ayrıca İskandinav ülkeleri istisnası da ayrı bir bölüm başlığı olarak yer alıyor.

Güvenilir Toplumlar Daha Mutlu

Rapor kapsamında yaşam değerlendirmesi başta gelir, sağlık, sosyal çevrenin kalitesi ve daha birçok konularda yapılıyor. Araştırmada, İskandinav ülkeleri başta olmak üzere, kişilerin birbirine güven duyduğu ülkelerde mutluluk düzeyinin daha yüksek olduğu görülüyor. Güvenilir bir toplumda yaşamak bireylerin yaşamını desteklemenin yanı sıra refaha ulaşmayı da daha az maliyetli hale getiriyor. Raporda aynı zamanda sürdürülebilir gelişme ve insan refahı da ele alındı. Dünyanın her yerinde sürdürülebilir gelişme artıkça refahın da artığı verilerle desteklenerek ortaya koyuldu.

Raporda Finlandiya birinci, Danimarka ikinci, İsviçre üçüncü olurken Türkiye 93. sırada yer aldı. Mutluluk artışında Afrika’daki Benin Cumhuriyeti birinci olurken Türkiye 107. sırada yer aldı. Endekste ilk 20’de yer alan ülkeler geçen yıldan bu yana değişmedi.

Şehir Bazında İstanbul 115. Sırada

Günümüzde 4,2 milyar insan şehirlerde yaşıyor ve 2045 yılına gelindiğinde bu sayının 6 milyara çıkması bekleniyor. BM Dünya Mutluluk Raporu, dünya ekonomisinin yüzde sekseninin şehirlerde oluştuğunu belirtiyor. Raporun ortaya koyduğu saptamalara göre, dünya genelinde şehirlerde yaşayanlar, kırsal alanlarda yaşayanlara göre daha eğitimli ve liberalliğe daha eğilimliler. Ayrıca kentlerde yaşayanlar çocuk sahibi olmaya daha soğuk bakıyorlar. Öte yandan kentleşme, yetersiz toplu taşıma, suç oranlarının ve çevre kirliliğinin artışı gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Ülkeler sıralamasında olduğu gibi şehirler bazında da İskandinav ülkelerinin öne çıktığı görülüyor.  Helsinki (Finlandiya), Aarhus (Danimarka), Wellington (Yeni Zelanda) araştırmada ilk üç sırayı aldı. Türkiye’den ise Ankara 96., İstanbul 115., İzmir 133. sırada yer aldı.

İskandinav Ülkeleri Neden Daha Mutlu?

Raporda, İskandinav ülkelerinin vatandaşlarının mutluluk ve memnuniyet düzeylerinin de hangi unsurlarla bağlantılı olduğu araştırıldı. Bunun cevabını bulmak için İskandinav ülkeleri ile Dünya’nın en zengin ülkelerinin karşılaştırılmasına yer verildi. İskandinav ülkelerinin sosyal destek, özgürlük, sağlıklı yaşam beklentisi, cömertlik ve daha az yolsuzluk unsurları bakımından mutlu olduğu ortaya koyuldu.

Daha fazla haber için .

Kaynak: Birleşmiş Milletler

Diğer Haberler
İSG Genel Müdürlüğü’nden Sektörler Bazında COVID-19 Tedbirleri
T.C. AÇSHB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, çeşitli sektörler bazında COVID-19 tedbirleri ve kontrol listelerini içeren video ve basılı dokümanlar yayınladı.
İSG Genel Müdürlüğü İşyerinde COVID-19 Tedbirleri Videosu Yayınladı
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, işyerlerinde alınması gereken COVID-19 tedbirleri ve davranış kurallarını açıklayan bilgilendirme videosu yayınladı.
Dünya Bankası, COVID-19 için Sürdürülebilir Ekonomik İyileştirme Listesi Yayınladı
Dünya Bankası, COVID-19'un getirdiği ekonomik sorunlarla mücadele konusunda hükümetlere yol gösterecek Sürdürülebilir Ekonomik İyileştirme Listesi hazırladı.
BM COVID-19 Küresel İnsani Yardım Planı
UNDP Yöneticisi Achim Steiner yaptığı açıklamada küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.