BM COVID-19 Küresel İnsani Yardım Planı

UNDP Yöneticisi Achim Steiner yaptığı açıklamada küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.
BM COVID-19 Küresel İnsani Yardım Planı

2 milyar $ tutarında COVID-19 küresel insani yardım planı 25 Mart tarihinde BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından devreye sokuldu. Yardım planı ile milyonlarca insanın korunması, virüsün dünyanın dört bir yanına yeniden yayılmasınınım engellenmesi amaçlanıyor. UNDP, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, DSÖ ve uluslararası insani yardım grupları COVID-19 tehdidine karşı acil eylem çağrısına katıldı.

Achim Steiner, salgının 185’ten fazla ülkede görüldüğünü ve milyonlarca insanı etkilediğini söyledi. Özellikle daha kırılgan ekonomileri olan ülkelerin bu büyüklükte bir tehdit ile mücadele edebilmesi için küresel bir dayanışmanın gerekliliğinin altını çizdi. Steiner, halihazırda çatışmalar, doğal afetler ve iklim değişikliği nedeniyle krizde olan ülkelerin en fazla risk altında olduğuna dikkat çekti.

Steiner salgın krizine yönelik açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Acil sağlık müdahalesini güçlendirmek için, özellikle sağlık sistemlerinin zayıf olduğu yerlerde bir araya gelmemiz gerekiyor. Ayrıca, aşırı kalabalık yerleşim yerlerinde yaşayan milyonlarca mülteciye hayati yardımı da sürdürmeliyiz. COVID- 19 sadece büyük bir sağlık krizi olmayıp aynı zamanda gelecek yıllar boyunca derin izler bırakabilecek yıkıcı sosyal, ekonomik ve politik bir kriz. Uluslararası toplumun desteği olmazsa, son 20 yılda kaydedilen bütün ilerlemeleri büyük ölçüde kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Gelişmekte olan ülkelerde gelir kayıplarının 220 milyar ABD Dolarını aşacağı, dünyanın en yoksul ve en savunmasız ülkelerinde istihdam sorunları yaşanacağı, işyerlerinin kapatılacağı olası sonuçlar arasında görülüyor bekleniyor. UNDP olarak, en acil sağlık sistemi ihtiyaçları doğrultusunda hükümetlerle birlikte çalışıyor ve dünyanın dört bir yanında ülkelerin iyileşme ihtiyaçlarına cevap vermeye hazır bulunuyoruz. Bu küresel salgınla mücadele edeceğiz ve birlikte iyileşip yeniden inşa edeceğiz.”

UNDP Hakkında

UNDP yaklaşık 170 ülke ve bölgede çalışarak yoksulluğun ortadan kaldırılmasına ve eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı oluyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelere odaklanarak, insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları için gerekli olan bilgi, deneyim ve kaynakları sağlıyor.  Dünya liderleri 2015 Eylül’de yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve tüm insanların refah ve barış içinde yaşamasını sağlamak için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kabul etti. UNDP ülkelerin 2030 yılına kadar küresel kalkınma önceliklerine rehberlik edecek Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma çabalarını destekliyor.

Kaynak: UNDP

Daha fazla sürdürülebilir kalkınma haberi için buraya tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.