Birleşmiş Milletler COVID-19 ile mücadeleye tüm birimleriyle devam ediyor.

Birleşmiş Milletler COVID-19 salgınını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için itici bir neden olarak nitelendiriyor ve tüm birimleriyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Birleşmiş Milletler COVID-19 ile mücadeleye tüm birimleriyle devam ediyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres yaptığı açıklamada: “Birleşmiş Milletler COVİD-19 mücadelesinde tüm hükümetleri destekleyecek. BM, ülke ofisleri ağıyla, küresel ekonomi ve toplumların COVID-19’un neden olduğu krizden daha güçlü çıkmasını sağlamak için çalışıyor” dedi. Guterres, krizin sürdürülebilir kalkınma çabalarını sekteye uğratmasını önleme konusunda kararlılığını belirterek BM’nin süreçten etkilenen hükümetleri destekleme vizyonu açıkladı.

BM ve ilgili birimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda COVID-19 tehdidi ile mücadele çalışmalarından örnekler:

Hedef 3: Sağlıklı Bireyler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19’a karşı küresel mücadeleye liderlik ediyor. WHO uzmanları hükümetlerin önlemlerini desteklerken, uluslararası futbol kuruluşu FIFA ile birlikte “Koronavirüsten kurtulmak için mesajı ilet” kampanyası başlatıldı. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada salgına karşı agresif bir mücadelenin gerekli olduğunu belirtti. Mücadele araçlarının başında, şüpheli her vakanın test edilmesi, teyit edilen her vakanın izolasyonu, yakın temasının izlenmesi ve karantinaya alınması geliyor.

Hedef 4: Nitelikli Eğitim

UNESCO’ya göre dünya çapında yaklaşık 1,25 milyar öğrenci (toplam kayıtlı öğrencilerin %73’üne denk geliyor) 20 Mart itibariyle COVID-19 salgınından etkilenmiştir. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, bunun bir halk sağlığı krizi olduğunu; virüs ile mücadele eden kişilerin korunmasının öncelikli olduğunu belirtti. Öte yandan, UNESCO’nun eğitim konusunda üstlendiği misyon doğrultusunda örgütlenmeye devam edeceğini söyledi. UNESCO, bu süreçte hükümetleri uzaktan eğitim, bilimsel işbirliği ve bilgi desteği konularında destekliyor.

Hedef 5: Cinsiyet Eşitliği

BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) hükümetlere COVID-19 müdahalesi için 10 soruluk bir kontrol listesi yayınladı. Birimin idari Direktör Yardımcısı Åsa Regnér, içinden geçtiğimiz süreçte ülkelerin refahını omuzlarında taşıdıklarını dile getirdi. Regnér, kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması konusunda hükümetlere destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Hedef 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

Bulaşmayı yavaşlatan en verimli yollardan biri de sık sık el yıkamak veya sterilize etmek. Ancak, küresel olarak üç milyar insanın evde temel el yıkama imkanlarına bile erişimleri yok. Temiz suya erişimin olmaması, hastalığa ve sağlık sorunlarına karşı savunmasızlığı etkiliyor. Bu nedenle BM Su Birimi üyeleri ve ortakları, 2030 itibariyle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için SDG 6 Küresel Hızlandırma Çerçevesini takip ediyor.

Hedef 8: İnsana Yaraşır İş ve Ekonomik Büyüme

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), koronavirüs kaynaklı ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini öngörüyor. ILO Kıdemli Ekonomisti Janine Berg, kayıt dışı çalışan kişileri kriz zamanlarında ihtiyaç duydukları sosyal korumaya sahip olamayacakları konusunda uyardı. ILO, devletlerin temel sosyal güvence seviyesi garantini etmesi ve mümkün olduğunca çok kişiye bu desteğin sağlaması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, COVID-19 krizinin mevcut sistemlerin yeniden yapılandırılması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Hedef 10: Eşitsizliklerin Azaltılması

BM Genel Sekreteri, UNHCR ve Uluslararası Göç Örgütü’nün, virüsün mülteci kamplarına bulaşmasını önlemek için ev sahibi ülkelerle birlikte çalıştığını açıkladı. Genel Sekreter, uluslararası toplumu BM’nin başlattığı 2 milyar dolarlık insani yardım çağrısında yer alacak önlemleri desteklemeye çağırdı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, COVID-19 hakkındaki açıklamasında, bazı ülkelerde iltica taleplerinin engellenmesine yönelik tedbirler alması konusundaki endişesini dile getirdi. Grandi, tüm ülkelerin böyle bir kriz karşısında sınırlarını uygun gördükleri şekilde yönetmekte özgür olduğunu söyledi. Öte yandan bu önlemlerin insanları tehlike durumlarına dönmeye zorlamaması gerektiğinin altını çizdi. Yetkilileri, mülteci ve sığınmacıların güvenliğini gözetmeye, uluslararası mülteci koruma standartlarına saygı çerçevesinde hareket etmeye çağırdı.

Hedef 16: Barış ve Adalet

Barış ve Adalet hedefi tüm bireylerin, hayatını barışçıl bir toplumda geçirmesinin yollarını arar. BM Genel Sekreteri, tüm çatışma alanlarında derhal ateşkes ilan edilmesi ve salgınla mücadele için acil eylem çağrısında bulundu. Silahlı çatışmayı bir kenara bırakmanın ve kendi hayatlarımız için gerçek mücadeleyi ortaya koymanın zamanının geldiğini sözlerine ekledi.

Hedef 17: Hedefler için Ortaklıklar

Tüm hedefleri gerçeğe dönüştürmek için hükümetler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve bireyler dahil olmak üzere herkesin katılımı gerekmektedir. COVID-19 ile mücadele kimse için bir istisna değildir.

Kaynak: Birleşmiş Milletler

Daha fazla haber için buraya tıklayınız.

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.