2019 Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi Yaklaşıyor

BM Genel Sekreteri António Guterres’in ev sahipliğinde, 23 Eylül’de düzenlenecek BM İklim Eylemi Zirvesi, özel sektör, kamu, sivil toplum ve akademisyenleri bir araya getirerek küresel liderleri Paris Anlaşması çerçevesinde gösterdikleri performansı açıklamaya davet ediyor.
2019 Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi Yaklaşıyor

İklim değişikliği konusundaki en büyük buluşma olan BM İklim Eylemi Zirvesi, küresel liderleri gösterdikleri performansı açıklamaya davet ediyor.

İklim değişikliğinin etkileri tüm dünyada hissediliyor. Küresel emisyonlar rekor seviyelere ulaştı. Geçtiğimiz 4 yıl dünya tarihinin en sıcak 4 yılıydı. Arktik’teki kış sıcaklığı 1990’dan beri 3 derece arttı. Deniz seviyeleri yükseliyor, mercan resifleri yok oluyor, hava kirliliği, sıcaklık dalgaları ve azalan gıda kaynakları insan sağlığını tehdit ediyor.

Yapılan son analizler, eğer hemen harekete geçersek önümüzdeki 12 yılda karbon emisyonumuzu azaltabileceğimizi ve küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutabileceğimizi gösteriyor. Yani hala umutlu olmak için nedenimiz var, ancak hızlı davranmalıyız.

BM Genel Sekreteri António Guterres’in ev sahipliğinde, 23 Eylül’de düzenlenecek BM İklim Eylemi Zirvesi, özel sektör, kamu, sivil toplum ve akademisyenleri bir araya getirerek küresel liderleri Paris Anlaşması çerçevesinde gösterdikleri performansı açıklamaya davet ediyor. Zirvede liderlerden sürdürülebilir enerjiye geçiş, sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler, sürdürülebilir tarım, deniz ve orman yönetimi, iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele ve 2050’de “net zero” ekonomi yaratmak için finansman sağlanması konularında akılcı çözümler sunmaları istenecek.

Reel ekonominin iklim değişikliği ile mücadeleye katkısının en üst düzeyde olmasını sağlamak amacıyla BM Genel Sekreteri aşağıdaki eylem noktalarını belirledi:

  • Finans: Karbonsuz ekonomi yaratmak için özel ve kamu finans kaynaklarının örgütlenmesi,
  • Enerji dönüşümü: Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye geçişin sağlanması ve enerji verimliliği projelerinin etkinliğinin artırılması,
  • Sektörel dönüşüm: Petrol ve gaz, çelik, çimento, kimyasallar ve bilgi teknolojileri gibi sektörlerde dönüşümün hızlandırılması,
  • Doğa-bazlı çözümler: Ormancılık, tarım, gıda alanlarında biyoçeşitliliği koruyan, dayanıklılığı artıran teknoloji temelli çözümler yaratmak,
  • Şehirler ve yerel eylem: Düşük emisyonlu binalar, toplu taşıma, kentsel altyapı ve eşitsizliğin azaltılması konularında projeler geliştirmek,
  • Dayanıklılık ve Adaptasyon: İklim değişikliğinin etkilerine en hassas olan bölgelerde küresel desteğin artırılması.

Daha fazla iklim değişikliği haberleri için tıklayınız.

Kaynak: https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml

Diğer Haberler
Geleceğin Modeli: Paydaş Kapitalizmi
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), paydaş kapitalizmini şirketlerin sadece hissedarlar için kısa vadeli karları optimize etmekle kalmayıp, tüm paydaşlarının ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uzun vadeli değer yaratma arayışında olduğu bir kapitalizm biçimi olarak tanımlar.
Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Hedefi
Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır Raporu, muhtemel senaryoyu nasıl şekillendiriyor?
IPCC, 6. Değerlendirme Raporu Tamamlandı
IPCC 6. Değerlendirme Raporu’nun “İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlıklar” başlığını taşıyan son kısmı Nisan ayında yayınlandı.
İstanbul’a Net Sıfır Karbon Hedefi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İklim Değişikliği Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin 2050’de net sıfır düzeyine ulaşmak olduğunu açıkladı.